سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7- شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (کل کشور) - سال پایه 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta