سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 10- واحدهای مسكونی معمولی برحسب نوع، سال اتمام بنا، وضعيت ساير پساب‌ها و محل دفع ساير پساب‌ها
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta