سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
M0411 - وضعیت شورای اسلامی، دهیار، پاسگاه، مراکز کشاورزی و تعاونی، شورای حل اختلاف آبادی های استان تهران
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3