سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
O0107 - شاخص قیمت و نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی به تفکیک گروه کالا و خدمات - استان تهران و کل کشور - (100=1395)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9