سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
E0404 - تعداد چادرها ، مانورهای امدادی و پایگاه های بین جاده ای جمعیت هلال احمر استان تهران - بهار 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3