ســـــاوانا
سامانه آمار و اطلاعات نوین آریا

ورود
Savana © 2019 Favana, Co. Version 5.2.5 beta

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات

 

سامانه از ساعت 8 تاریخ 98/6/4 به مدت 24 ساعت

به  دلیل بروز رسانی  از دسترس خارج می گردد.

 

لطفا نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمائید.